transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Use of Self-Assessment in the LENTEC Project

Författare och institution:
Anne Dragemark (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
The LENTEC Guide to Learning English : problem-based learning in virtual mobility projects, red. Polly Perkins and Anja van Kleef. Malmö: LENTEC partners, s. 34-45
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
30309
Posten skapad:
2006-02-14 17:09
Posten ändrad:
2014-04-16 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007