transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Studierna blev möjliga att genomföra..." - Om samspelet mellan distansstudier och vardag

Författare och institution:
Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Ann-Marie Laginder (-)
Publicerad i:
Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen. Folkbildning och lärande med IKT-stöd : en antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund : delbetänkande, Statens offentliga utredningar, 2004:8. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s. 121-144
ISBN:
91-38-22073-3
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30307
Posten skapad:
2006-02-14 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007