transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conditions for Learning During a Period of Change

Författare och institution:
Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
ESREA, the European Society for Research on the Education of Adults. ESREA Conference. Wroclaw, Polen, s. xx
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30273
Posten skapad:
2006-02-14 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007