transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Categories as constitutive tools: some analytical suggestions for the study of institutional practices

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
NSU, The Nordic Summer University. Section 1. Listening to the welfare state. Laugarvatn, Island, s. xx
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30267
Posten skapad:
2007-01-19 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007