transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The history of Swedish mathematics education during 150 years - gains and losses

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Matematikbiennalen 2004. Malmö, s. xx
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30261
Posten skapad:
2006-02-14 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007