transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etat des lieux de l'éducation préscolaire en Suéde

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Sonja Sheridan (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Krippen journal des crèches, xx ( 4 ) s. 5-10
ISBN:
xx
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30218
Posten skapad:
2006-08-31 08:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007