transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mécanismes socio-cognitifs et communication. Les catégories techique dans le discours

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
HERMÉS : Cognition, Communication, Politique. Critique de la raison numérique, xx ( 39 ) s. 116-123
ISSN:
0767-9513
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30213
Posten skapad:
2007-02-03 22:34
Posten ändrad:
2008-10-19 23:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007