transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Försök att påverka : delrapport 1 : en empirisk studie av ungdomars vilja och möjlighet att förändra : analys av tre påverkanssituationer i skolmiljö

Författare och institution:
RoseMarie Kamperin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X; nr 2005:01
ISSN:
1404-062X
Antal sidor:
90, [7]
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30163
Posten skapad:
2007-01-18 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007