transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den enda vägens ljusa strimma...

Författare och institution:
Ulla Berglindh (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Universitetet i samhället : rapport från de första Jonseredsseminarierna, red. Anders Franck. Göteborg: Göteborgs universitet, s. xx
ISBN:
91-975637-0-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30156
Posten skapad:
2006-02-14 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007