transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research on or with teachers? Methodological issues in research within the field of foreign language didactics

Författare och institution:
Britt Marie Apelgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Forskning om undervisning i främmande språk : rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 2004, red. Eva Larsson Ringqvist and Ingela Valfridsson. Växjö: Växjö University Press,
ISBN:
91-7636-450-X
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
30154
Posten skapad:
2006-02-14 17:09
Posten ändrad:
2014-03-31 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007