transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärande i vuxenlivet

Redaktör(er):
Claes-Göran Wenestam (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Birgit Lendahls Rosendahl (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
ISBN:
91-44-04177-2
Antal sidor:
229
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30152
Posten skapad:
2007-01-11 14:00
Posten ändrad:
2007-08-23 08:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007