transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normality, Deviance, Identity, Cultural Tracking and School Achivement; The case of Ethiopian Jews in Israel

Författare och institution:
Girma Berhanu (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Educational Research, 49 ( 1 ) s. 51-82
ISSN:
1470-1170
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
30121
Posten skapad:
2006-02-14 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007