transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human blastocysts for the development of embryonic stem cells

Författare och institution:
Anita Sjögren (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Thorir Hardarson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Katarina Andersson (-); Gunilla Caisander (-); Monalill Lundquist (-); Matts Wikland (-); Henrik Semb (-); Lars Hamberger (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Reproductive BioMedicine Online, 9 ( 3 ) s. 326-9
ISSN:
1472-6483
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Establishment of human embryonic stem cells (hES) from surplus human IVF embryos has been successful when both fresh and frozen-thawed cleavage stage embryos have been cultured to the blastocyst stage. This study reports the characteristics of the starting material, the blastocysts, for hES cell lines that were first derived at the University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital in 1999. Twenty-two hES cell lines were derived by Cellartis AB from 114 blastocysts, giving an overall success rate of 19.3%. The blastocysts from which the hES cell lines were established were of varying morphological quality, both fresh and frozen-thawed. Two techniques of hES establishment were applied, i.e. direct application of the blastocysts on feeder cells or the standard immunosurgery method. It was further found that the efficiency by which frozen-thawed embryos gave rise to new hES cell lines was 3.7 times better than with fresh surplus embryos. These findings suggest that frozen-thawed embryos are superior to fresh surplus human embryos in hES cell establishment, which also avoids specific ethical problems associated with embryo donation in a fresh IVF cycle.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Blastocyst/*cytology, Cell Line, Comparative Study, Cryopreservation, Embryo Culture Techniques/*methods, Fertilization in Vitro, Humans, Research Support, Non-U.S. Gov't, Stem Cells/*cytology
Postens nummer:
30089
Posten skapad:
2006-03-02 14:34
Posten ändrad:
2013-02-07 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007