transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laboratoriemässig tyreoideadiagnostik

Laboratory thyroid disease diagnosis

Författare och institution:
Göran Lindstedt (Institutionen för samhällsmedicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 102 ( 5 ) s. 302-304, 306
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
30021
Posten skapad:
2006-03-02 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007