transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An analytical asymptotic solution to a conjugate heat transfer problem

Författare och institution:
Carl Fredrik Stein (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Peter B. V. Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik, Chalmers); Jöran Bergh (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik, Chalmers); M. Sen (-); M. Gad-el-Hak (-)
Publicerad i:
International Journal of Heat and Mass Transfer, 45 ( 12 ) s. 2485-2500
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik ->
Strömningsmekanik
Postens nummer:
26345
Posten skapad:
2007-02-06 17:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007