transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the existence of solutions to stochastic mathematical programs with equilibrium constraints

Författare och institution:
Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Anton Evgrafov (-)
Publicerad i:
Journal of Optimization Theory and Applications, 121 ( 1 ) s. 65-76
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
26304
Posten skapad:
2007-02-05 17:56
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007