transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The MMD codes are proper for error detection

Författare och institution:
Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU); Stefan Dodunekov (-)
Publicerad i:
IEEE Transactions in Information Theory , 48 ( 12 ) s. 3109-3111
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The undetected error probability of a linear code used to detect errors on a symmetric channel is a function of the symbol error probability of the channel and involves the weight distribution of the code. The code is proper, if the undetected error probability increases monotonously in the symbol error probability. Proper codes are generally considered to perform well in error detection. We show in this paper that the Maximum Minimum Distance (MMD) codes are proper.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Nyckelord:
error detection, proper code, MMD codes
Postens nummer:
25981
Posten skapad:
2007-01-28 20:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007