transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A New Algorithm for Unsupervised Induction of Concatenative Morphology

Författare och institution:
Harald Hammarström (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
Finite State Methods in Natural Language Processing: 5th International Workshop, FSMNLP 2005, Helsinki, Finland, September 1-2, 2005. Revised Papers, s. 288-289
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
25977
Posten skapad:
2007-01-28 16:13
Posten ändrad:
2009-01-20 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007