transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Error detection with a class of irreducible binary cyclic codes and their dual codes

Error detection with a class of irreducible binary cyclic codes and their dual codes

Författare och institution:
Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); O. Rabaste (-); J. L. V. Paez (-)
Publicerad i:
IEEE Transactions in Information Theory, 51 ( 3 ) s. 1206-1209
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The irreducible binary cyclic codes of even dimension, introduced by Delsarte and Goethals in 1970, constitute a parametric class with three parameters. We show that these codes and their duals are either proper or not good for error detection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Nyckelord:
error detection, good code, linear code, proper code
Postens nummer:
25922
Posten skapad:
2007-01-25 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007