transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the minimal solution for quasilinear degenerate elliptic equation and its blow-up

Författare och institution:
Peter Kumlin (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Toshio Horiuchi (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematics of Kyoto University, 44 ( 2 ) s. 381-439
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
25697
Posten skapad:
2007-01-16 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007