transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Guillemin transform and Toeplitz representations for operators on singular manifolds.

Författare och institution:
Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Spectral geometry of manifolds with boundary and decomposition of manifolds, Contemp. Math., 366, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005., s. 281--306
ISBN:
ISBN 0-8218-3536-X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
25674
Posten skapad:
2007-01-16 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007