transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Schrödinger operators with singular potentials.

Författare och institution:
Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Michael Melgaard (-)
Publicerad i:
Handbook of Differential Equations. Stationary partial differential equations. Vol. II, Elsevier, s. 407--517
ISBN:
ISBN 0-444-51126-2
Antal sidor:
111
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elsevier/North Holland
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
25669
Posten skapad:
2007-01-16 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007