transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eigenvalue Asymptotics for Potential Type Operators on Lipschitz Surfaces

Författare och institution:
Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Grigory Tashchiyan (-)
Publicerad i:
Russian Journal of Matrhematical Physics, 13 ( 3 ) s. 326-339
ISSN:
ISSN: 1061-9208
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
25667
Posten skapad:
2007-01-16 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007