transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enabling an Online Community for Sharing Oral Medicine Cases Using Semantic Web Technologies

Författare och institution:
Marie Gustafsson (-); Göran Falkman (-); Fredrik Lindahl (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers), Chalmers); Olof Torgersson (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, Interaction Design Collegium (GU))
Publicerad i:
Lecture Notes in Computer Science, 4237 ( 2 ) s. 820-832
ISBN:
978-3-540-49029-6
ISSN:
0302-9743
E-ISSN:
1611-3349
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper describes how Semantic Web technologies have been used in an online community for knowledge sharing between clinicians in oral medicine in Sweden. The main purpose of this community is to serve as repository of interesting and difficult cases, and as a support for monthly teleconferences. All information regarding users, meetings, news, and cases is stored in RDF. The community was built using the Struts framework and Jena was used for interacting with RDF.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Datalogi
Nyckelord:
knowledge management, medical informatics, online communities, oral medicine, Semantic Web
Postens nummer:
25554
Posten skapad:
2007-01-15 13:51
Posten ändrad:
2013-06-19 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007