transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biased random-to-top shuffling

Författare och institution:
Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Annals of Applied Probability, 16 s. 1034-1058
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
25482
Posten skapad:
2007-01-12 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007