transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High-resolution yeast phenomics resolves different physiological features in the saline response

Författare och institution:
Jonas Warringer (-); Elke Ericson (-); Luciano Fernandez (-); Olle Nerman (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU); Anders Blomberg (-)
Publicerad i:
Proceedings of Nationall Acadademy of Science U S A, 100 ( 26 ) s. 15724-9
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
Postens nummer:
25267
Posten skapad:
2007-01-12 15:18
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007