transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leakage of O2 Precursor Molecules from Inert Hydrogen Islands on a Pt(111) Surface

Författare och institution:
Kristian Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik, Chalmers); Stig Andersson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physical Review Letters, 97 ( 7 ) s. article nr. 076101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We have observed, using infrared spectroscopy, that the precursor-mediated O2 chemisorption on the clean and the partially hydrogen-covered Pt(111) surfaces exhibits opposite temperature dependencies above the temperature for stable O2 physisorption. While the chemisorption probability on the clean surface increases with increasing temperature due to thermal activation of the precursor, it decreases on the partially hydrogen-covered surface which we suggest is due to a general loss of the mobile precursor molecules by thermal desorption from chemically inert hydrogen islands.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Teknisk fysik
Postens nummer:
25242
Posten skapad:
2007-01-11 13:10
Posten ändrad:
2014-01-20 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007