transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adaptive discretization of an integro-differential equation modeling quasi-static fractional order viscoelasticity

Författare och institution:
Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik, Chalmers); Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik, Chalmers); Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Second IFAC Workshop on Fractional Differentiation and its Applications, s. 422-426
ISBN:
ISBN 972-8688-42-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Postens nummer:
25175
Posten skapad:
2007-01-10 20:40
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007