transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypercyclic subspaces for Frechet space operators

Författare och institution:
Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
J. Math. Anal. Appl., 139 ( 2 ) s. 764-782
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Hypercyclic subspaces
Postens nummer:
25051
Posten skapad:
2007-01-09 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007