transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Aharonov-Casher formula for different self-adjoint extensions of the Pauli operator with singular magnetic field.

Författare och institution:
Mikael Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Electronic Journal of Differential Equations, 2005 ( 55 ) s. 16
ISSN:
1072-6691
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Two different self-adjoint Pauli extensions describing a spin-1/2 two-dimensional quantum system with singular magnetic field are studied. An Aharonov-Casher type formula is proved for the maximal Pauli extension and the possibility of approximation of the two different self-adjoint extensions by operators with regular magnetic fields is investigated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Schrodinger operators; spectral analysis.
Postens nummer:
25011
Posten skapad:
2007-01-08 16:09
Posten ändrad:
2013-01-24 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007