transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Model-Based Localization of a Three-Dimensional Objects from Images

Författare och institution:
Hanna Martinsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2006:14
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-08-25
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
24894
Posten skapad:
2007-01-04 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007