transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uniqueness and Non-uniqueness in Percolation Theory

Författare och institution:
Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Probability Surveys, 3 s. 289-344
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
24824
Posten skapad:
2007-01-02 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007