transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The membership problems for polynomial ideals in terms of residue currents

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Ann Inst Fourier, 56 s. 101-119
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
24802
Posten skapad:
2007-01-02 11:15
Posten ändrad:
2016-01-12 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007