transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Generating non-Noetherian modules constructively

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU)); Henri Lombardi (-); Claude Quitte (-)
Publicerad i:
Manuscripta Math, 115 ( 4 ) s. 513-520
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Postens nummer:
24592
Posten skapad:
2007-01-18 11:15
Posten ändrad:
2011-04-20 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007