transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some results for poisoning in a catalytic model

Författare och institution:
Jeffrey Steif (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Aidan Sudbury (-)
Publicerad i:
Electronic Communications in Probability, 11 s. 168-177
ISSN:
1083-589X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We obtain new results concerning poisoning/nonpoisoning in a catalytic model which has previously been introduced and studied. We show that poisoning can occur even when the arrival rate of one gas is smaller than the sum of the arrival rates of the other gases, and that poisoning does not occur when all gases have equal arrival rates.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Nyckelord:
Interacting particle systems, catalytic model
Postens nummer:
24587
Posten skapad:
2006-12-22 09:20
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007