transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Analysis and Modelling of Epidermal Nerve Fiber Patterns: a Point Process Approach

Författare och institution:
Viktor Olsbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2006:8
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-05-31
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
24568
Posten skapad:
2006-12-21 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007