transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some explicit constructions of sets with more sums than differences

Författare och institution:
Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Acta Arithmetica, 130 ( 1 ) s. 61-77
ISSN:
0065-1036
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
24563
Posten skapad:
2006-12-21 13:13
Posten ändrad:
2008-01-14 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007