transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some Conditional Correlation Inequalities for Percolation and Related Processes

Författare och institution:
Jacob van den Berg (-); Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Jeff Kahn (-)
Publicerad i:
Random Structures and Algorithms, 29 s. 417-435
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
24472
Posten skapad:
2006-12-20 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007