transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A computational mathematics education for students of mechanical engineering

Författare och institution:
Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik, Chalmers); Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
World Transactions on Engineering and Technology Education, 5 ( 2 ) s. 329-332
ISSN:
1446-2257
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this article, the authors present a new model for computationally oriented mathematics education. This education combines traditional symbolic mathematics with computational mathematics and programming in the Matlab environment. Engineering applications are explored in computational exercises that are taught jointly with the courses in mechanics and thermodynamics at Chalmers University of Technology in Göteborg, Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Postens nummer:
24451
Posten skapad:
2006-12-20 10:25
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007