transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subharmonicity properties of the Bergman kernel and some other functions associated to pseudoconvex domains

Sous-harmonicité du noyau de Bergman et d'autres fonctions associées à des domaines pseudoconvexes

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Annales de l'institut Fourier, 56 ( 6 ) s. 1633-1662
ISSN:
1777-5310
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Bergman spaces, plurisubharmonic function, Lelong number
Postens nummer:
24443
Posten skapad:
2006-12-19 12:55
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007