transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den nya ekonomistyrningen - Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista

Författare och institution:
Christian Ax (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
978-91-47-11095-7
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
243752
Posten skapad:
2016-10-19 20:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007