transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Challenging the dichotomy of management and civil service: An institutional analysis of Swedish public management

Författare och institution:
Tom Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
19th International Research Society for Public Management Conference, University of Birmingham, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
New Public Management, Institutional Analysis, Structuration Theory
Postens nummer:
243731
Posten skapad:
2016-10-19 16:00
Posten ändrad:
2016-10-20 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007