transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Launching a new national tetraplegia upper extremity surgery service.

Författare och institution:
István Turcsányi (-); Andreas Gohritz (-); Jan Fridén (Institutionen för kliniska vetenskaper)
Publicerad i:
Journal of rehabilitation medicine, 48 ( 7 ) s. 571-5
ISSN:
1651-2081
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Surgical restoration of upper extremity function in tetraplegia is acknowledged as beneficial, yet in many countries it is underused or absent. This study describes a 10-year review of a project to implement a tetraplegia upper extremity surgery service in Hungary. The main aims were to increase awareness among patients, the medical community and the public about the benefits of this rehabilitation. The process of implementing a national tetraplegia hand surgery service is described, together with a retrospective outcome study of upper extremity function after surgical reconstruction in this service.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
243603
Posten skapad:
2016-10-18 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007