transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of Treatment Outcome After Collagenase and Needle Fasciotomy for Dupuytren Contracture: A Randomized, Single-Blinded, Clinical Trial With a 1-Year Follow-Up.

Författare och institution:
Joakim Strömberg (Institutionen för kliniska vetenskaper); Allan Ibsen-Sörensen (-); Jan Fridén (Institutionen för kliniska vetenskaper)
Publicerad i:
The Journal of hand surgery, 41 ( 9 ) s. 873-80
ISSN:
1531-6564
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study compared the efficacy of collagenase treatment and needle fasciotomy for contracture of the metacarpophalangeal (MCP) joint in Dupuytren disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
243602
Posten skapad:
2016-10-18 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007