transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Printed news is the old news: Local information and local trading activity

Författare och institution:
Taylan Mavruk (Centrum för finans & Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik)
Publicerad i:
Stockholm Business School, Stockholm University, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
243553
Posten skapad:
2016-10-17 22:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007