transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction: Devising order. Socio-religious models, rituals, and the performativity of practice

Författare och institution:
B. Boute (-); Thomas Småberg (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978-900423674-5
Antal sidor:
17
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Brill Academic Publishers
Förlagsort:
Leyden
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
243509
Posten skapad:
2016-10-17 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007