transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Natoutredningen är oprofessionell och tendentiös

Författare och institution:
Lennart Andersson Palm (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Svenska Dagbladet , 2016-09-28
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Granskning av ambassadör Bringéus Natoutredning
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Debattartikel Nato
Postens nummer:
243462
Posten skapad:
2016-10-16 13:24
Posten ändrad:
2016-10-21 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007