transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mutated NPM1 in combination with overexpression of Meis1 or Hoxa9 is not sufficient to induce acute myeloid leukemia.

Författare och institution:
Hanna Grauers Wiktorin (Sahlgrenska Cancer Center); Tina Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Ann Jansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Lars Palmqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Anna Martner (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Experimental hematology & oncology, 5 s. 25
ISSN:
2162-3619
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Acute myeloid leukemia (AML) carrying nucleophosmin 1 (NPM1) mutations (NPMc(+)) is regarded as a separate entity of myeloid neoplasms due to its distinct biological and clinical features. However, NPMc(+) alone displays low leukemogenic activity and cooperating events appear crucial for AML to develop. Dysregulation of homeobox genes, such as HOXA9 and MEIS1, is a common transcriptional signature of NPMc(+) AML. Furthermore, the pathogenic role for NPMc(+) in AML remains incompletely understood.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik ->
Molekylär medicin (genetik och patologi)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
Nyckelord:
NPM1, HOXA9, MEIS1, Animal model
Postens nummer:
243459
Posten skapad:
2016-10-16 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007