transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MicroRNA-155 is upregulated in MLL-rearranged AML but its absence does not affect leukemia development.

Författare och institution:
Edith Schneider (-); Anna Staffas (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Linda Röhner (-); Kathrin Krowiorz (-); Michael Heuser (-); Konstanze Döhner (-); Lars Bullinger (-); Hartmut Döhner (-); Linda Fogelstrand (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Arefeh Rouhi (-); Florian Kuchenbauer (-); Lars Palmqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Experimental hematology,
ISSN:
1873-2399
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
MicroRNA-155 (miR-155) is an oncogenic miRNA upregulated in various tumor types and leukemias and has been suggested as a potential drug target. Based on our previous work detecting high miR-155 levels in response to Meis1 overexpression in a murine Hox leukemia model, we show here the relationship among HOXA9, MEIS1, and miR-155 levels in MLL-translocated acute myeloid leukemia (AML) patients. Using mouse bone marrow cells transformed by MLL-fusion genes expressing graduated levels of Meis1, we show a positive correlation between miR-155 and Meis1. However, using a miR-155-knockout mouse model, we show that the absence and the depletion of miR-155 have no effect on leukemia formation or progression. We also show for the first time that miR-155 levels are correlated with MLL translocations, but that miR-155 expression is dispensable for the formation of AML and has no effect on leukemia progression.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik ->
Molekylär medicin (genetik och patologi)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi ->
Molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
Nyckelord:
AML, MLL, miRNA
Postens nummer:
243456
Posten skapad:
2016-10-16 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007