transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neutrophils from patients with SAPHO syndrome show no signs of aberrant NADPH oxidase-dependent production of intracellular reactive oxygen species.

Författare och institution:
Per Wekell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Halla Björnsdottir (Institutionen för odontologi); Lena Björkman (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Martina Sundqvist (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Karin Christenson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Veronica Osla (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Stefan Berg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Amanda Welin (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Johan Bylund (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anna Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Rheumatology (Oxford, England), 55 ( 8 ) s. 1489-98
ISSN:
1462-0332
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We aimed to investigate if aberrant intracellular production of NADPH oxidase-derived reactive oxygen species (ROS) in neutrophils is a disease mechanism in the autoinflammatory disease SAPHO syndrome, characterized by synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis and osteitis, as has previously been suggested based on a family with SAPHO syndrome-like disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
243359
Posten skapad:
2016-10-13 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007